Amalgamation

CAAI school project | Year: 2019 | Tutor : Alireza Taghaboni | Location : Tajrish bazaar | Team: Farnaz Manzour,Neda Raghaebi,Hafez Fayyazi

همه ما با شنیدن کلمه بازار ، پیش فرضی کلی از فرم ، برنامه ها ، و حتی افراد آن داریم که با بیان نام یک بازار خاص ، خصوصیات و آن تصورات ذهنی را کامل تر میکنیم . مثلا شنیدن نام بازار تجریش همراه است با فکر کردن به تکیه و مغازه های دور آن ، تره بار ، مغازه ها ، شلوغی ، بوی ادویه ، امامزاده صالح، آش سید مهدی و بسیاری موارد دیگر که بسته به تجربه های افراد مختلف بسیاری موارد دیگر از این دست به لیست اضافه یا از آن کم می شود. ولی اگر بخواهیم عمیق تر بررسی کنیم چه ؟ اگر بخواهیم از نظر فضا و پروگرم های اشغال کننده آن و کاربران فضا بررسی کنیم ، نتیجه چه خواهد بود؟ سکانس اول . قدم زدن در بازار تجریش همواره همراه است با مکث و تغییر مسیرهای ناخواسته که ناشی از تنگ و باریک شدن مسیر پیاده ( راسته بازار ) است. هرچند که عرض راسته از گذشته تا کنون همواره ثابت بوده ، ولی رهگذر نه با عرض اصلی راسته که با عرض دستکاری شده ، موقتی و متغیر راسته در ارتباط است . چراکه مغازه داران از دو سمت و در سراسر مسیر از مرز خود خارج شده و به حریم راسته وارد میشوند و توسط سطوح دستساز و مخصوص به جنس خود، مغازه خود را رو به بیرون گسترش میدهند . در واقع مغازه از سه دیوار و یک ویترین با برداشتن دیوار چهارم و حذف بدنه با راسته ، تمام دیوارهای داخلی را به ویترین تبدیل کرده و با سرریز کردن خود به راسته ، خود را بیشترین حد ممکن در معرض دید قرار میدهند. از طرفی ، دستفروشان بخش جدانشدنی بازار هستند . این که دستفروشان را در بیان مسئله پوشش میدهیم ، این است که دستفروشان بازار تجریش عموما افراد ثابت ، با بساط ثابت و تعدادی از آن ها حتی با مکان ثابت ، در راسته اصلی و ورودی و خروجی درحال فعالیت هستند . دستفروشان در بازار تجریش دو دسته هستند . یک دسته ، دستفروشان با بساط ثابت ، که در دو طرف ( ورودی و خروجی ) ساکن هستند و دسته دوم دستفروشان متحرک که عموما در راسته اصلی حرکت میکنند و بساطشان روی یک سطح متحرک قرار دارد و یا اینکه خودشان پایه و سطح بساط هستند. سکانس دوم . از ساعت هفت ونیم الی هشت ، مغازه های راسته اصلی شروع به تعطیل شدن میکنند و کرکره ها پایین می آیند . حال نوبت دوم فعالیت های درون بازار آغاز می شود. دستفروشان جدیدی به راسته بازار اضافه شده و کرکره مغازه های بسته را مال خود کرده و سطح آن را به بخشی از بساط خود تبدیل می کنند. این اتفاق بیشتر در نزدیکی ورودی ها اتفاق می افتد و تا ساعت ده و نیم الی یازده شب و بسته شدن تکیه ادامه دارد. البته تا ساعت 4 بامداد ، از سمت میدان تجریش بازار توسط بساطی هایی که غذا و چای ارائه میکنند ، همچنان به حیات خود ادامه می دهد. رونق بازار تجریش باعث جذب کاربران جدیدی می شود ، درحالیکه فضای فعلی گنجایش کافی برای این تراکم اضافه را ندارد. از طرفی به دلیل ارزش بالای زمین در این حومه ، همه سعی میکنند تا حدممکن هر سطحی را اشغال کنند و یا جایی برای خود پیدا کنند . عمده ترین مسائل در بازار تجریش ، کمبود فضا ، به وجود آمدن پلاگین های فضایی و ایجاد فضاهای موقتی توسط مغازه داران و دستفروشان می باشد.