Parand city hall

Status : Idea ( Finalist Project ) | Year: 2020 | Type: Civic & Public Buildings | Parand , Tehran
Team : Farnaz Manzour , Mehdi Taheri , Sepide Elmi , Ali Nazari , Yasamin Rahimi

Studying the city, led to a critical position against the city’s typical buildings, and constructions especially in height. Emptying the mass, and converting the mass to space, having both the city and the project as the audience of a performance, and also the independent life of the cultural ring and merging with the plaza at the same points, at last lead to a whole. Galleries work as in-between spaces and project is a great combination of outdoor, semi-open and indoors. Also the project work in two scales with the city. In the scale of the city, on the southern edge, and the scale of the neighborhood on the northern edge. We tried to watch the subject, like a suspended amphitheater from the city. we did that By putting the landmark at the end of the site, and on the slope. the city rushes into the project, through the extension of the pedestrian walkway to the plaza.

ازدلایل شکست خواب شهرهایی که با سیاست تمرکززدایی وجذب سرریز جمعیت کلان شهرها ایجاد شده اند، مشکل اشتغال زایی و خدمات شهری بوده است. پرند نیز در ابتدا شهری یکنواخت و اکسترودی خوانش میشود. با این تفاوت که وجود دانشگاه در این شهر نقش مهمی ایفا کرده است. از طرفی با وجود تعریف برنامه ی فرهنگی این مسابقه نقطه ی قوتی به پتانسیل های شهر افزوده میشود که میتواند شهر را در طول زمان از مسیر به مقصد بدل کند. موضع ما نسبت به طراحی تالار شهر پرند در سایت مورد نظر موضعی انتقادی نسبت به حجم ساخت خصوصا به لحاظ ارتفاع بود. خالی کردن و تبدیل توده به فضا در حجم اصلی در جهت تطابق شهر و پروژه به عنوان تماشاچی پرفورمنس صورت گرفت و ایجاد زندگی مستقل برای رینگ فرهنگی که در عین استقلال بتوانند در نقاطی با پلازا ادغام شود و کل یکپارچه ای را تشکیل دهند از تصمیم گیری های اساسی پروژه بود وفضای گالری ها که به عنوان فضایی بینابینی مدام از درون به بیرون در حرکتند و فضای باز،نیمه باز و بسته را شامل می شوند. همچنین پروژه به دو صورت در خوانش با مقیاس شهر در لبه ی جنوبی و دیگری در خوانش با مقیاس محله در لبه ی شمالی در نظر گرفته شد. سعی کردیم با قرار دادن لند مارک در بخش انتهایی سایت و نشاندن آن روی شیب، سوژه را چون آمفی تاتری معلق از جداره ی شهری ببینیم که بواسطه ی پلازایی که از امتداد پیاده رو به درون گودال باغچه مکش می شود، درک و تجربه شود. پله های تعریف شده در جداره ی گودال تنها محل عبور و مرور نیستند و بواسطه ی تناسباتشان بیشتر پلت فرمی مناسب تعاملات اجتماعی و بستری برای گروه های موسیقی ایجاد کرده اند. رفتار ساکنان شهر درون پروژه را به مانند پرفورمنسی شهری فرض کردیم که با حضور تماشاگران لوپ معلق به عنوان لند مارک به خوبی وارسی شود و گاهی این تماشا به درون گودال باغچه معطوف می شود،گاهی هم،جای سوژه وابژه تغییر می کند. ایده دوبار بازنمایی میشودوپرفرمنس یکبار به عنوان وجود خود،توسط آرتیست هاو یکبار به عنوان اجرایی جهت خوانش رابطه ی انسان وفضا بوجود می آید خوانش پرفرمنس دوم به عنوان یکی از معاصرترین روش های شناسایی شهرها و فرهنگ های آن به شمار میرود.

سایت تالار شهر پرند