Ecologue

CAAI school project | Year: 2019 | Tutor : Hooman Talebi | Location : Kan , Tehran | Team : Mehdi Taheri, Arezoo Khosravi, Elmira chapnevis,Sepehr Saboor

کن به عنوان آخرین بازمانده از مجموعه روستاهای شهر تهران امروز، در یک کشاکش میان حل شدن در یک روند توسعه شهری یا ماندن در یک موقعیت روستایی گذشته خود است. به دنبال ردپایی از این تقابل به الگویی برای باقی ماندن روستای کن در دل شهر و نه از جنس آن رسیدیم; که باغات کن به عنوان فضاهای باز خصوصی چگونه پذیرای لایه هایی از عملکردهایی است که تهران بر اساس نیازهای خود تولید کرده است. الگویی که در عین حفظ عملکرد باغ ها به رشد و توسعه ی شهر نیز پاسخی مثبت داده است. پروژه در این مسیر، به دنبال ایجاد منفعت هایی برای شهر تهران از طریق اضافه کردن لایه های عملکردی و حفظ باغات کن با استفاده از قابلیت نفوذپذیری آن ها و تشدید این همنشینی تک لایه و ایجاد یک چند لایگی عملکردی است.