From Garden-city to garden of the city

Status :Competition ( Fifth place) | Year: 2021 |Type: Landscape| Location : Isfahan, Iran

In the movie “Inferno” Tom Hanks says: “The most interesting things happened in doorways, at the borders, right along the edges.” The site of this project is also located on the edge of the city (Isfahan), river (Zayandeh rud ), and the Garden of flowers. Borders are the strategic fields of architecture, so the idea that borders are not where things end but they are the starting points, shaped the project.

We extended the main axis starting from the center of the "Garden of flowers" to Bozorgmehr Sq. and the second axis perpendicular to the first one, from the Moshtagh Av. to the edge of Zayandehrood. The main axis is the starting point for the 6*6 grid which organizes all the 20-0 cm (diameter) trees and the twenty percent of the 50-20 cm (diameter) trees.Another 6*6 grid generates by moving the main grid 3 meters in 2 directions and organizes the lights on the ground. The project is a surface with small gardens on the nodes of the main grid and random gardens of the trees that we couldn't move. Therefore the project is a patch in the scale of the whole site that carving out the gardens in it creates trajectory.

تام هنکس در Inferno دیالوگی دارد که می گوید: هیجان انگیزترین چیزها در لبه ها اتفاق می افتند، در مرزها، درگاه ها، ورودی ها. سایت این پروژه هم اینچنین موقعیتی دارد، در لبه شهر، لبه رود، پیشخوان باغ گل ها. از آن جا که مرزها محدوده های استراژیک معماری هستند، استراتژی ما برای این پروژه ، با توجه به تعاریف بالا، با این دیدگاه شکل گرفت که مرز جایی نیست که چیزی به اتمام می رسد بلکه نقطه شروع چیزهاست. در قدم اول، امتداد مسیر اصلی باغ گل ها به درون پیشخوان ورودی، محور اصلی پروژه از حاشیه میدان بزرگمهر تا ورودی باغ را تشکیل می دهد و عمود بر آن مسیر دیگری خیابان مشتاق دوم را به لبه رود می رساند. در نظر گرفتن محور اصلی به عنوان نقطه شروع شبکه منظم ( گرید) 6*6 که تمامی درختان با قطر 0-20 سانتی متر و 20 درصد از درختان با قطر 20-50 سانتی متر پس از جا به جایی روی آن سازماندهی می شوند، از تصمیم گیری های اصلی پروژه است که با هدف ایجاد نظم هندسی و خوانایی بیشتر پیشخوان ورودی ، در نظر گرفته شد. شبکه 6*6 دیگری نیز با جا به جایی 3 متری نسبت به شبکه ی اصلی، لایه ای از نورپردازی را در کف پروژه شکل می دهد. با حذف پله های موجود در وضعیت کنونی سایت، کف پروژه با شیبی ملایم از ابتدا تا انتها یک سطح پیوسته را شکل می دهد؛ سطح پیوسته ای که باغچه های کوچک بر روی نودهای شبکه اصلی و بصورت منظم و باغچه های درختان بزرگتر بصورت اتفاقی از آن خالی می شوند . بدین ترتیب در patch ای که در ابعاد کل پروژه شکل گرفته،خالی کردن باغچه ها در پروژه تراژکتوری (Trajectory) ایجاد می کند. سردر ورودی و دروازه از محدوده مشخص شده آغاز و ضخیم می شود و در این گسترش به طول 60 متر، دیگر تنها جداکننده پیشخوان و باغ نیست. بخشی از محور اصلی از زمین جدا شده و از طریق سطوح شیبدار به ارتفاعی متفاوت از سطح باغ میرسد ( تقریبا 5 متر بالاتر از زمین) که امکانی جدید به مفاهیم حرکت و تماشا در باغ اضافه می کند. لازم به ذکر است که نفوذ به درون باغ از اتفاعی بالاتر، مرز موجود بین باغ و شهر را مورد چالش قرار می دهد، چرا که فرد با بالا رفتن از این سطوح شیبدار، درون باغ است ولی صرفا مرز های بصریش گسترش یافته است و عملا نمیتواند در باغ قدم بزند. حدفاصل میان سردر ورودی و لبه خیابان مشتاق دوم با توجه به تراکم پایین درختان، صفحه ای مسطح با شبکه ای محسوس تر از سایر نقاط در پروژه است که می تواند پذیرای رویدادها و افراد مختلف در بازه های زمانی مختلف باشد. این قسمت هم در مقیاس پروژه و باغ گل ها و هم در مقیاس شهر و رویداد های مناسبتی و عمومی عمل خواهد کرد. با اضافه کردن شبکه ای 2*2 میان شبکه اصلی و شبکه لامپ ها در کف این بخش، تقسیمات فضایی گسترده تری ارایه شد تا با توجه به رویداد مدنظر به کاربران جهت استفاده از فضا کمک کند.