Arxellence 2

Status : Concept | Year: 2020 |Type: Masterplan | Location : Thessaloniki , Greece

Our main challenge in this project was to regenerate this site by making a CBD zone. Extending the city : though Thessaloniki is a coastal city, there are not many public beaches, and the beaches are mostly restricted. On the other hand, talking with the citizens and trying to know their lifestyle, we found out that the city is known for its nightlife. So we wanted to find a way to use this to our benefit. That is why we decided to bring the city into the Project and make it an extension of it. So for starters, we designed a series of continuous ramps and surfaces that start from the street(city), and they go around the site, making streets, parallel to the beach, making virtual beaches that make it possible for people to at least experience the scenery.

چالش اصلی ما در برخورد با پروژه، قرار دادن مجموعه ای از برنامه ها به ویژه تحت عنوان زون تجاری بود. تسالونیکی شهری در کنار دریای اژه است. ام بر خلاف قرارگیری در کنار دریا، سواحل عمومی زیادی در آن وجود ندارد. سایت پروژه نیز با یک واسطه نست به دریا واقع شده است. نکته ی مهم دیگر این شهر، زندگی شبانه در آن است که اتفاقی بسیار مهم و ارزشمند در زندگی شهرمندان محسوب می شود. انتقال لبه ی شهری در برخورد با سایت به درون پروژه و قرارگیری آن در ارتفاعی که بتواند با منظر دریا ارتباط برقرار کند، استراتژی اصلی پروژه بود که در پیوند با مسیری که از داخل شهر به درون سایت امتداد می یابد و بطور مستقل از کل مجموعه فعالیت میکند (حتی هنگام شب که سایر قسمت های مجموعه غیر فعال می شوند)، تکمیل می گردد. CDB در این پروژه عملکردی نمادین، بعنوان بلندترین ساختمان پروژه و در مقیاس شهر عمل می کند. علاوه بر این بریف شصت هزار متر مربع را برای در نظر گرفتن برنامه های پیشنهادی در اختیار شرکت کنندگان قرار داده بود. شهر تسالونیکی به دلیل وجود دانشگاه های معتبر در آن، هرساله دانشجویان زیادی را جذب می کند، اما زیرساخت های لازم برای بهره مندی دانشجویان از امکانات فضای کار بسیار محدود است. به همین دلیل این قسمت از پروژه به فضاهای کار اشتراکی، مراکز نوآوری، آزمایشگاه، فب لب، کتابخانه و خوابگاه اختصاص داده شد. در همین راستا پروژه بطور همزمان علاوه بر حضور مستقل شهروندان در قسمت های مشخص، میزبان مشاغل کوچک و مشاغل حرفه ای خواهد بود تا بتوانند از حضور یکدیگر بهره مند شوند. در طراحی پارکینگ با تبدیل کردن پارکینگ در سطوح مختلف آن به پلتفرمی که علاوه بر رفع نیاز مجموعه به پارکینگ، در زمان هایی، بدون حضور ماشین ها، بتواند به عنوان فضاهای رویداد جزئی از اتفاقات شهر باشد.

Arxellence 2 site